Thương hiệu
  • Samsung
Khoảng giá
Banner trang chu ben phaiNH-Caremaps

Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab A6 - 7.0
Samsung Galaxy Tab A6 - 7.0" - T285 (new 2016)
3.350.000 đ 4.490.000 đ

Samsung Galaxy Tab A6 - 7.0" - T285 (new 2016)

3.350.000 đ 4.490.000 đ Tiết kiệm: -1.140.000 đ

- Sản phẩm chính hãng do Samsung Việt Nam phân phối được đảm bảo hỗ trợ tại các trung tâm bảo hành của Samsung Việt Nam trên toàn quốc và các hệ thống bán hàng của Ngọc Hà Mobile. Hot line hỗ trợ sản phẩm bảo hành Samsung Việt Nam 1800588889.
- Quý khách quan tâm mua sản phẩm trả góp liên hệ đến số 04.38683266 hoặc 0988.591.030 để được tư vấn

KM: giảm 30% khi mua phụ kiện kèm theo

Samsung Galay Tab A6 - 10.1
Samsung Galay Tab A6 - 10.1" - T585 (2016)
6.790.000 đ

Samsung Galay Tab A6 - 10.1" - T585 (2016)

6.790.000 đ

- Sản phẩm chính hãng do Samsung Việt Nam phân phối được đảm bảo hỗ trợ tại các trung tâm bảo hành của Samsung Việt Nam trên toàn quốc và các hệ thống bán hàng của Ngọc Hà Mobile. Hot line hỗ trợ sản phẩm bảo hành Samsung Việt Nam 1800588889.
- Quý khách quan tâm mua sản phẩm trả góp liên hệ đến số 04.38683266 hoặc 0988.591.030 để được tư vấn

KM: giảm vĩnh viễn 30% khi mua phụ kiện kèm theo

Samsung Galaxy Tab E - T561 - 9.6
Samsung Galaxy Tab E - T561 - 9.6" (White , Gray)
4.650.000 đ 5.990.000 đ

Samsung Galaxy Tab E - T561 - 9.6" (White , Gray)

4.650.000 đ 5.990.000 đ Tiết kiệm: -1.340.000 đ

- Sản phẩm chính hãng do Samsung Việt Nam phân phối được đảm bảo hỗ trợ tại các trung tâm bảo hành của Samsung Việt Nam trên toàn quốc và các hệ thống bán hàng của Ngọc Hà Mobile. Hot line hỗ trợ sản phẩm bảo hành Samsung Việt Nam 1800588889.
- Quý khách quan tâm mua sản phẩm trả góp liên hệ đến số 04.38683266 hoặc 0988.591.030 để được tư vấn

KM: tặng thẻ nhớ 16GB + giảm vĩnh viễn 30% khi mua phụ kiện tại Ngọc Hà Mobile

Samsung Galaxy Tab A6 - 10.1
Samsung Galaxy Tab A6 - 10.1" Spen (2016) - P585
8.090.000 đ

Samsung Galaxy Tab A6 - 10.1" Spen (2016) - P585

8.090.000 đ

- Sản phẩm chính hãng do Samsung Việt Nam phân phối được đảm bảo hỗ trợ tại các trung tâm bảo hành của Samsung Việt Nam trên toàn quốc và các hệ thống bán hàng của Ngọc Hà Mobile. Hot line hỗ trợ sản phẩm bảo hành Samsung Việt Nam 1800588889.
- Quý khách quan tâm mua sản phẩm trả góp liên hệ đến số 04.38683266 hoặc 0988.591.030 để được tư vấn

KM: Tặng thẻ nhớ 16GB + giảm vĩnh viễn 30% khi phụ kiện tại Ngọc Hà Mobile.

MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY TAB 3V / T116 (White, Black)
MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY TAB 3V / T116 (White, Black)
2.850.000 đ 3.290.000 đ

MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG GALAXY TAB 3V / T116 (White, Black)

2.850.000 đ 3.290.000 đ Tiết kiệm: -440.000 đ

- Sản phẩm chính hãng do Samsung Việt Nam phân phối được đảm bảo hỗ trợ tại các trung tâm bảo hành của Samsung Việt Nam trên toàn quốc và các hệ thống bán hàng của Ngọc Hà Mobile. Hot line hỗ trợ sản phẩm bảo hành Samsung Việt Nam 1800588889.
- Quý khách quan tâm mua sản phẩm trả góp liên hệ đến số 04.38683266 hoặc 0988.591.030 để được tư vấn

KM: tặng thẻ nhớ 16GB + giảm vĩnh viễn 30% khi mua phụ kiện tại Ngọc HÀ Mobile

Samsung Galaxy Tab S2 - 8
Samsung Galaxy Tab S2 - 8" - T719 (2016)
9.050.000 đ 9.990.000 đ

Samsung Galaxy Tab S2 - 8" - T719 (2016)

9.050.000 đ 9.990.000 đ Tiết kiệm: -940.000 đ

- Sản phẩm chính hãng do Samsung Việt Nam phân phối được đảm bảo hỗ trợ tại các trung tâm bảo hành của Samsung Việt Nam trên toàn quốc và các hệ thống bán hàng của Ngọc Hà Mobile. Hot line hỗ trợ sản phẩm bảo hành Samsung Việt Nam 1800588889.
- Quý khách quan tâm mua sản phẩm trả góp liên hệ đến số 04.38683266 hoặc 0988.591.030 để được tư vấn

KM: tặng thẻ nhớ 16Gb + giảm vĩnh viễn 30% khi mua phụ kiện tại Ngọc Hà Mobile

Samsung Galaxy Tab S2 - 9.7
Samsung Galaxy Tab S2 - 9.7" - T819 (2016)
10.850.000 đ 11.990.000 đ

Samsung Galaxy Tab S2 - 9.7" - T819 (2016)

10.850.000 đ 11.990.000 đ Tiết kiệm: -1.140.000 đ

- Sản phẩm chính hãng do Samsung Việt Nam phân phối được đảm bảo hỗ trợ tại các trung tâm bảo hành của Samsung Việt Nam trên toàn quốc và các hệ thống bán hàng của Ngọc Hà Mobile. Hot line hỗ trợ sản phẩm bảo hành Samsung Việt Nam 1800588889.
- Quý khách quan tâm mua sản phẩm trả góp liên hệ đến số 04.38683266 hoặc 0988.591.030 để được tư vấn

KM: tặng thẻ nhớ 16Gb + giảm 30% vĩnh viễn khi mua phụ kiện tại Ngọc Hà Moblie

Samsung Galaxy Tab S 10.5
Samsung Galaxy Tab S 10.5" - T805 ( White , Bronze) - tạm hết
8.890.000 đ 13.990.000 đ

Samsung Galaxy Tab S 10.5" - T805 ( White , Bronze) - tạm hết

8.890.000 đ 13.990.000 đ Tiết kiệm: -5.100.000 đ

- Sản phẩm chính hãng do Samsung Việt Nam phân phối được đảm bảo hỗ trợ tại các trung tâm bảo hành của Samsung Việt Nam trên toàn quốc và các hệ thống bán hàng của Ngọc Hà Mobile. Hot line hỗ trợ sản phẩm bảo hành Samsung Việt Nam 1800588889.
- Quý khách quan tâm mua sản phẩm trả góp liên hệ đến số 04.38683266 hoặc 0988.591.030 để được tư vấn

KM: dán bảo vệ màn hình + Kit sim Data 3G 2,4GB/tháng/năm + miễn phí hỗ trợ phần mềm vĩnh viễn + giảm 30% khi mua tất cả phụ kiện kèm theo + hỗ trợ mua sach dự phòng 10.400mAh với giá 350,000đ.

Samsung Galaxy Tab S 8.4
Samsung Galaxy Tab S 8.4" - T705 ( White, Bronze) - tạm hết
8.750.000 đ 11.990.000 đ

Samsung Galaxy Tab S 8.4" - T705 ( White, Bronze) - tạm hết

8.750.000 đ 11.990.000 đ Tiết kiệm: -3.240.000 đ

- Sản phẩm chính hãng do Samsung Việt Nam phân phối được đảm bảo hỗ trợ tại các trung tâm bảo hành của Samsung Việt Nam trên toàn quốc và các hệ thống bán hàng của Ngọc Hà Mobile. Hot line hỗ trợ sản phẩm bảo hành Samsung Việt Nam 1800588889.
- Quý khách quan tâm mua sản phẩm trả góp liên hệ đến số 04.38683266 hoặc 0988.591.030 để được tư vấn

KM: tặng thẻ Từ Điển Anh Việt bản quyền Lạc Việt mtd + Kit sim Data 3G 2,4GB/tháng/năm + hỗ trợ mua thẻ nhớ 16Gb với giá 199,000đ + giảm 30% khi mua phụ kiện kèm theo.

SAMSUNG GALAXY TAB A 9.7
SAMSUNG GALAXY TAB A 9.7" P555 (White, Gray) - hết hàng
6.650.000 đ 6.990.000 đ

SAMSUNG GALAXY TAB A 9.7" P555 (White, Gray) - hết hàng

6.650.000 đ 6.990.000 đ Tiết kiệm: -340.000 đ

- Sản phẩm chính hãng do Samsung Việt Nam phân phối được đảm bảo hỗ trợ tại các trung tâm bảo hành của Samsung Việt Nam trên toàn quốc và các hệ thống bán hàng của Ngọc Hà Mobile. Hot line hỗ trợ sản phẩm bảo hành Samsung Việt Nam 1800588889.
- Quý khách quan tâm mua sản phẩm trả góp liên hệ đến số 04.38683266 hoặc 0988.591.030 để được tư vấn

KM: giảm vĩnh viễn 30% khi mua phụ kiện tại Ngọc HÀ Mobile + hoàn tiền 300.000đ cho chủ tài khoản visa/Master Agribank.

Samsung Galaxy Tab A 8.0
Samsung Galaxy Tab A 8.0" T355 (White, Gray) - hết hàng
6.350.000 đ 6.990.000 đ

Samsung Galaxy Tab A 8.0" T355 (White, Gray) - hết hàng

6.350.000 đ 6.990.000 đ Tiết kiệm: -640.000 đ

- Sản phẩm chính hãng do Samsung Việt Nam phân phối được đảm bảo hỗ trợ tại các trung tâm bảo hành của Samsung Việt Nam trên toàn quốc và các hệ thống bán hàng của Ngọc Hà Mobile. Hot line hỗ trợ sản phẩm bảo hành Samsung Việt Nam 1800588889.
- Quý khách quan tâm mua sản phẩm trả góp liên hệ đến số 04.38683266 hoặc 0988.591.030 để được tư vấn

KM: sim 3G + giảm vĩnh viễn 30% khi mua phụ kiện tại Ngọc HÀ Mobile + hoàn tiền 300.000đ cho chủ tài khoản visa/Master Agribank.

SAMSUNG GALAXY TAB A 8.0
SAMSUNG GALAXY TAB A 8.0" P355 (White, Gray) - hết hàng
7.260.000 đ 7.990.000 đ

SAMSUNG GALAXY TAB A 8.0" P355 (White, Gray) - hết hàng

7.260.000 đ 7.990.000 đ Tiết kiệm: -730.000 đ

- Sản phẩm chính hãng do Samsung Việt Nam phân phối được đảm bảo hỗ trợ tại các trung tâm bảo hành của Samsung Việt Nam trên toàn quốc và các hệ thống bán hàng của Ngọc Hà Mobile. Hot line hỗ trợ sản phẩm bảo hành Samsung Việt Nam 1800588889.
- Quý khách quan tâm mua sản phẩm trả góp liên hệ đến số 04.38683266 hoặc 0988.591.030 để được tư vấn

KM: tặng sim 3G + giảm vĩnh viễn 30% khi mua phụ kiện tại Ngọc HÀ Mobile + hoàn tiền 300.000đ cho chủ tài khoản visa/Master Agribank.

Samsung Galaxy Tab 4 7
Samsung Galaxy Tab 4 7" T231 (Whtie, Black)
4.100.000 đ 4.490.000 đ

Samsung Galaxy Tab 4 7" T231 (Whtie, Black)

4.100.000 đ 4.490.000 đ Tiết kiệm: -390.000 đ

- Sản phẩm chính hãng do Samsung Việt Nam phân phối được đảm bảo hỗ trợ tại các trung tâm bảo hành của Samsung Việt Nam trên toàn quốc và các hệ thống bán hàng của Ngọc Hà Mobile. Hot line hỗ trợ sản phẩm bảo hành Samsung Việt Nam 1800588889.
- Quý khách quan tâm mua sản phẩm trả góp liên hệ đến số 04.38683266 hoặc 0988.591.030 để được tư vấn

KM: tặng sim 3G + giảm vĩnh viễn 30% khi mua phụ kiện tại Ngọc HÀ Mobile

SAMSUNG GALAXY TAB S2 9.7 / T815 (Gold, Gray, White) - tạm hết
SAMSUNG GALAXY TAB S2 9.7 / T815 (Gold, Gray, White) - tạm hết
12.200.000 đ 13.990.000 đ

SAMSUNG GALAXY TAB S2 9.7 / T815 (Gold, Gray, White) - tạm hết

12.200.000 đ 13.990.000 đ Tiết kiệm: -1.790.000 đ

- Trả góp ACS:
+ khách hàng có thể đăng ký mua trả góp (06th, 09th, 12th)
+ hồ sơ đăng ký bao gồm: (bản photo Hộ Khẩu, CMTND 2 mặt không cần công chứng, có thể gưỉ qua mail xét duyệt)
+ click vào chữ Mua Trả Góp mầu xanh để tải file đăng ký xét duyệt từ xa
- Trả góp PPF :
+ khách hàng có thể đăng ký mua trả góp (06th, 09th, 12th)
+ hồ sơ đăng ký bao gồm: (bản photo Giấy Phép Lái Xe, CMTND 2 mặt không cần công chứng)
• Tư vấn: 0988.591.030 Mr.Khánh (8h30’ đến 20h30’)

KM: tặng sim 3G + giảm vĩnh viễn 30% khi mua phụ kiện tại Ngọc HÀ Mobile + hoàn tiền 300.000đ cho chủ tài khoản visa/Master Agribank.

SAMSUNG GALAXY TAB S2 8.0 / T715 (Gold, White, Gray) - hết hàng
SAMSUNG GALAXY TAB S2 8.0 / T715 (Gold, White, Gray) - hết hàng
9.950.000 đ 11.990.000 đ

SAMSUNG GALAXY TAB S2 8.0 / T715 (Gold, White, Gray) - hết hàng

9.950.000 đ 11.990.000 đ Tiết kiệm: -2.040.000 đ

- Trả góp ACS:
+ khách hàng có thể đăng ký mua trả góp (06th, 09th, 12th)
+ hồ sơ đăng ký bao gồm: (bản photo Hộ Khẩu, CMTND 2 mặt không cần công chứng, có thể gưỉ qua mail xét duyệt)
+ click vào chữ Mua Trả Góp mầu xanh để tải file đăng ký xét duyệt từ xa
- Trả góp PPF :
+ khách hàng có thể đăng ký mua trả góp (06th, 09th, 12th)
+ hồ sơ đăng ký bao gồm: (bản photo Giấy Phép Lái Xe, CMTND 2 mặt không cần công chứng)
• Tư vấn: 0988.591.030 Mr.Khánh (8h30’ đến 20h30’)

KM: sim 3G + giảm vĩnh viễn 30% khi mua phụ kiện tại Ngọc HÀ Mobile

Samsung Galaxy | Màn hình Samsung | iPhone 5s | Sony Xperia | Laptop Sony Vaio | May_anh Sony | galaxy s7 | 6s | samsung galaxy s3 | iphone 6 | iphone 5 | Samsung Galaxy note3 | note 3 | Iphone 4S | iphone 7 | galaxy s5 | j7 | J5 | iphone 6 plus | note 4 | a5 | iphone 4 | note 5 | S6 | s7 | S5 | a7 | j7 prime | 520 | g530 | s4 | A8 | 1320 | trend Plus | 630 | 525 | 530 | s3 | 730 | n920 | 105 | 625 | Gear | j1 | tab a | j500 | sony | 5s | a710 | 720 | g900 | t231 | j320 | 107 | A800 | 108 | lumia | 106 | 501 | a510 | E500 | j710 | G531 | j510 | e5 | zenphone 5 | a500 | G925 | tab 3 | 930 | A3 | g360 | n910 | 7580 | S6 Egde | tab 3 7.0 | j700 | 515 | e7 | T116 | 225 | a870 | nokia x | tab 4 | s3 mini | tab s | 925 | 435 | zenphone 4 | note 2 | Grand 2 | oppo | s7 edge | Toshiba Satellite | G935 | Samsung | 8552 | 9500 | 1520 | 7102